Консултации ISO

Консултации и обучение за сертификация по ИСО. Внедряване, поддръжка, актуализация и оптимизация на документaцията на сертифицирани системи, миграция към новата версия на ISO 9001:2008.
Съдействие при подготовка на вътрешни одити, преглед от ръководството, контролни и ре-сертификационни одити.
За повече информация по ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 20000,ISO 22000, BS 25999, ISO 27001, консултации и обучение за сертификация, използвайте линковете от меню "Връзки".ATLAS HOLDING


Няма публикации.
Няма публикации.